Nedjelja, 26 Marta, 2023
Cybervision
NaslovnaIzdvojenoDraganović: Odgovorno i pošteno za USK i Ključ

Draganović: Odgovorno i pošteno za USK i Ključ

Postoje oni koji rade, imaju rezultate i imaju viziju. Postoje i oni drugi, koji samo pričaju i lažno obećavaju.
Mersad Draganović, zastupnik u Skupštini USK-a, spada u prvu grupu, a potvrda tome jesu i rezultati koje je naveo za naš portal.

Zahvaljujući odličnoj saradnji sa premijerom i vladom USK-a, te načelnikom općine Ključ, prof. Nedžadom Zukanovićem, koji je najupućeniji u probleme lokalne zajednice realizovani su sljedeći projekti za mandatni period 2018-2022 na području pšćine Ključ:

-U mandatnom periodu 2018-2022 ova skupštinski većina, čiji sam dio i Vlada USK-a, budžet Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na čelu sa ministrom Sulejman Kulenović povećala je sa 3,2 miliona KM na 7 miliona KM, a sve u korist naših poljoprivrednih proizvođača. Za mlade do 35 godina u ruralnim područjima, kroz javni poziv, dodijeljeno je 800.000,00 KM. Za podršku za sjetvu, u vrijeme COVID-19, dodijeljeno je 800.000,00 KM. Elementarna nepogoda koja je zadesila naše poljoprivredne proizvođače tj. suša u 2021. godini, takođe je ublažena sa 1 milion KM. Sa 500.000,00 KM podržan i ojačan je i Veterinarski zavod.- ističe Draganović.

Pored toga je urađen i projekat “Igrališta sa umjetnom travom” – čija je ukupna vrijednost 150.000,00 KM.
Odnosi se na teren sa umjetnom travom dimenzija 40 x 20 m, rasvjetu, ogradu, tribine sa 50 sljedećih mjesta.

Treba spomenuti i poboljšanje vodosnabdijevanja – za što je predviđeno 100.000,00 KM

-U 2019, 2020. i 2021. godini, za vrijeme mog i mandata ministra Sulejmana Kulenovića, ukupno je realizovano 309.300,00 KM na području općine Ključ. Poređenja radi, u periodu 2010-2018. godina, na području općine Ključ implementirano je projekata, za 8 godina, u vrijednosti 248.000,00 KM. Dakle, za 3 godine mandata obezbijedili smo sredstava i implementirali više projekata nego pojedine vlade za prethodnih 8 godina.- kaže Draganović.

  • Kada je u pitanju Ministarstvo građenja, na čiji je javni poziv apliciralo JP “Ukus” Ključ, treba spomenuti da su odobrena sredstva u iznosu od 30.000,00 KM, te da je finasiran i projekat “Nabavka kamiona i visokotlačne prikolice za čišćenje kanalizacije”.
  • U saradnji sa Ministarstvom poljoprivede, vodoprivrede i šumarstva realizovana su dva projekta “Izgradnja i rekonstrukcija vodovodnih sistema na području općine Ključ” (69.000,00 KM) i “Hitna intervencija – sanacija vodovodnog sistema općine Ključ” (20.000,00 KM).

Rješavanje kanalizacione mreže na području MZ Velagići – vrijednost projekta 150.000,00 KM. Za rješavanje kanalizacione mreže na području MZ Velagići, osigurano je 35.000,00 KM, a sa federalnog nivoa osigurano je dodatnih 100.000,00 KM.

Izgradnja Spomen obilježja “Profesor Omer Filipović – vrijednost projekta 12.500,00 KM. Sredstva realizirana u 2022. godini!

Izgradnja spomen obilježja “Kamičak” i “Musala” Prhovo – vrijednost projekta 25.000,00 KM. Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove uputila je zahtjev 06.12.2021. godine Ministarstvu za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida USK-a za izgradnju spomen obilježja “Kamičak” i “Musala” Prhovo, čija ukupna vrijednost iznosi 25.000,00 KM. Sredstva realizirana u 2022. godini.

Završetak radova u muzeju “Genocid u općini Ključ 1992-1995” džemat Biljani u Ključu – vrijednost projekta 50.000,00 KM Medžlis islamske zajednice Ključ dostavio je zahtjev Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta da se putem granta za vjere realizuje završetak radova u muzeju “Genocid u općini Ključ 1992-1995” džemat Biljani u Ključu u iznosu od 50.000,00 KM.
Sredstva realizirana u 2022.godini. Asfaltiranje puta Sanica-Lanište – vrijednost projekta 1.800.000,00KM

-Posebno sam ponosan što se krenulo u realizaciju ovog dijela puta u mom mandatu kao skupštinskog zastupnika i što sam imao priliku utjecati na realizaciju ovog projekta.- ističe Draganović.

Tu je i projekat zamjene unutarnje stolarije na JU Msš Omer Filipović (vrijednost 30.000,00 KM) i asfaltiranje parkinga JU Msš Omer Filipović ( vrijednost 30.000,00KM).

“Dogovoreno je sa premijerom i ministrom finansija da se isplate sredstva iz 2013.godine a koja se odnose na uvođenje centralnog grijanja u Domu kulture u iznosu od 25.000,00 KM i sredstva za Stari grad u iznosu od 20.000,00 KM. U saradnji sa ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koji je prepoznao potrebe lokalne zajednice, bezbjeđena su sredstva za obnovu vodovodne mreže u dužini od 2 km prema Zgonu, a iznos navedenog projekta je 116.000,00 KM. Također, je navedeno ministarstvo uzelo učešće u pravljenju START UP projekta za mlade do 40 godina starosti. Pet mladih osoba iz naše općine je apliciralo i dobilo sredstva u iznosu od 10.000,00KM po osobi (ukupan iznos 50.000,00 KM).- ističe Draganović.

Dodaje kako je iz granta za niži nivo vlasti, obezbjeđeno 87.000,00 KM, te su navedena sredstva raspoređena prema potrebama lokalne zajednice Ključ.

-Obavili smo posjetu KUCZ, kako bi vidjeli mogućnost pomoći za općinu Ključ kad su u pitanju preventivne mjere poput sanacije klizišta, odrona, zaštita od požara:
Obezbjedili smo 58.000,00 KM za sanaciju puta Humići, a za narednu godinu planirano je oko 40.000,00 KM za rješavanje navedenog tipa problema.- kaže Draganović.

Napominje da je realiziran i projekat zamjene stolarije na Domu zdravlja Ključ u vrijednosti od 60.000,00KM, a tu je i projekat Civilne zaštite u vrijednosti od 35.000,00 KM radi sanacije klizišta Šehić, te 60.000,00 KM – cisterna 8000 litara za sanaciju terena.

Grant za niže nivoe vlasti 2019-2021 projekti na području općine Ključ u iznosu od 87.000,00KM, 217.000,00 KM i 227.000,00KM ukupno 531.000,00KM. Projekat stara cesta Velegići u iznosu od 100.000,00KM, te 50.000,00 KM za završetak kanalizacije Točina. Projekat teretana na otvorenom u Sanici – vrijednost projekta 7.000, KM.Projekat utopljavanja OŠ Ključ – vrijednost projekta 85.000,00 KM.

-Tokom pandemije COVID- 19 kao zastupnik u Skupštini USK-a, mogu reći da sam maksimalno uzeo učešće u svim segmentima koji su bitni za našu lokalnu zajednicu, a s obzirom na jako tešku godinu koja je praćena pandemijom i koja je u velikoj mjeri utjecala na sve sfere društvenog života. Zahvaljujući odličnoj saradnji sa premijerom i vladom USK-a te općinskim načelnikom koji je najupućeniji u probleme lokalne zajednice, u 2020.godini smo realizirali dodatne projekte:
Imali smo konstantnu koordinaciju sa Premijerom i svim ministrima u Vladi te smo organizirali niz sastanaka a sve po zahtijevu i po potrebi naših građana.
U vrijeme COVID-a tj.mart 2020 godine Vlada i Skupština je u Budžetu predvidjela i relizirala za pomoć poljoprivredi tj. proljetnoj sjetvi 80.000,00 KM i za Dom zdravlja Ključ za borbu protiv COVID-a 75.000,00 KM.
Imamo i dobru saradnju sa ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koje je prepoznalo potrebe lokalne zajednice i obezbjedilo sredstva za unaprijeđenje vodosnadbijevanja na našoj Općini u iznosu od 68.000,00 KM. Imali smo koordinaciju sa sportskim klubovima kojima smo osigurali određenu finansijsku pomoć(pomoć u redovnom poslovanju nasih klubova a vezano je za otežano poslovanje uzrokovano COVID pandemijom). U saradnji sa KUD-om „ Naša mladost“ osigurali smo sredstva u iznosu od 1.500,00 KM za redovan rad društva.- pobrojao je Draganović.

JU Direkcija Regionalnih cesta USK-a odobrila je projekat u iznosu od 500.000,00 KM za asfaltiranje dijela puta Sanica-Lanište.

-Obezbjedili smo sredstva iz ekoloških naknada na koja su aplicirala naša preduzeća i ustanove u iznosu 52.250,00KM. Ministarstvo zdravstva podržalo je ZU Dom zdravlja Ključ sa 35.000,00 KM (Pružanje medicinske pomoći migrantskoj populaciji)- kaže Draganović.

Koordinacija sa nevladinim sektorom (Kosmos,Dekameron ,Vijeće Mladih); pomoć u implementaciji projekata sa kantonalnog nivoa.
Organiziranje radnih sastanaka sa direktorom srednje škole u Ministarstvu Obrazovanja a sve u svrhu uvođenja novih zanata (Drvoprerađivački tehničar dizajner CNC programer i Ugostiteljska škola-zanimanje konobar) te nabavka Simulatora za CNC mašinu,potrebe za izvođenje praktične nastave(11.000,00KM).

-Navedena zanimanja uvedena uvedena su prvi put u našoj Općini. Stavljamo se na raspolaganje svim našim građanima i lokalnoj zajednici u cilju rješavanja problema, pokretanja inicijativa,izmjena zakona i pomoći. Odgovorno i pošteno za naš Kanton i naš Ključ!- poručio je Draganović.

Komentari
POVEZANI ČLANCI
- Marketing -
Cybervision

Najpopularnije