Pravila privatnosti

Uvod

Ova Polica privatnosti opisuje kako prikupljamo, upotrebljavamo i obrađujemo vaše podatke, uključujući i osobne podatke u vezi s vašim pristupom i korištenjem portala www.infomania.ba.


Naše usluge ponekad sadrže poveznice na usluge drugih kompanija. Te kompanije imaju vlastita pravila o zaštiti privatnosti i korištenju kolačića, stoga imajte na umu da će informacije koje na taj način dajete biti regulirane njihovim pravilima. Svakako provjerite i njihovu policu privatnosti, kako biste znali kako će upotrebljavati vaše podatke.

Komentari

Prilikom učešća u komentarisanju infomania.ba članaka obavezno je poštivati pravila ponašanja koja su definirana ovdje. Pravila su podložna promjenama o čemu će svi posjetitelji infomania.ba biti obaviješteni putem poruka i obavijesti vidljivih uz komentare. infomania.ba je integrisan sa fejsbuk komentarima, što znači da svaki komentator mora imati registriran fejsbuk profil putem kojeg komentira na infomania.ba. Posjetioci infomania.ba u potpunosti su odgovorni za sve informacije ili datoteke koje objavljuju i za objavljeni sadržaj nisu odgovorni vlasnici infomania.ba.