Ponedjeljak, 27 Marta, 2023
Cybervision
NaslovnaNekategorisanoProgresivan rad Kantonalnog fonda na čelu sa Suvadom Šahinovićem

Progresivan rad Kantonalnog fonda na čelu sa Suvadom Šahinovićem

JU “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija” (Kantonalni fond) ustanova je osnovana Odlukom Skupštine Unsko-sanskog kantona 1999. godine.

Osnovna misija Kantonalnog fonda je potpora kategorijama definiranih zakonskim propisima o boračkim, prognanim i socijalno ugroženim kategorijama stanovništva Unsko-sanskog kantona i povratnika u općine/gradove sjeverozapadnog dijela manjeg bh. entiteta u smislu subvencioniranja rješavanja stambenog pitanja, intreventnog djelovanja, pomoći pri zapošljavanju i sl.

2022. godina predstavlja prekretnicu u radu Kantonalnog fonda, a uslijed dolaska na rukovodeću poziciju kadra Socijaldemokratske partije BiH (SDP) Suvada Šahinovića, magistra mendžmenta iz Bužima.

Uz podršku upravljačkih struktura Kantonalnog fonda, Vlade USK-a i kantonalne Skupštine, Šahinović je u potpunosti reorganizirao rad Kantonalnog fond, te postavio ideje temeljnice za daljnji razvitak ove Javne ustanove i kontinuirano unaprjeđenje odnosa prema ciljnim kategorijama Kantonalnog fonda.

Aktivosti koje su obilježile dosadšnji dio mandata SDP-ovog direktora JU “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija” Suvada Šahinovića, u periodu 2020. – 2022. godina, se između ostalog ogledaju u maksimalnom pojedinačnom iznosu koji se može realizirati kroz i kreditnu liniju, koja se odnosi na odobravanje povoljnih kreditnih sredstava u svrhu sanacije, adaptacije i dovršetak radova na porodično-stambenim objektima, stanovima u objektima kolektivnog stanovanja, povećan je sa 10.000,00 na 15.000,00 KM.

Zatim, maksimalan pojedinačni iznos koji se može realizirati kroz II kreditnu liniju, koja se odnosi na dodjelu kreditnih sredstava za kupovinu stana, stambenog objekta i izgradnju individualnih stambenih objekata, povećan je sa 40.000,00 KM na 100.000,00 KM.

Strateški cilj III kreditne linije (zapošljavanje/samozapošljavanje i proširenje kapaciteta privrednih subjekata) je zamišljen kroz uspostavu Kreditno-garantnog fonda vrijednosti 10.000.000,00 KM uz učešće Kantonalnog fonda kroz subvenciju dijela profitne marže u iznosu od 400.000,00 KM.

Pored prava i opsega obuhvata članova 1,2,3 i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca I članova i njihovih porodica (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 31/20), Kantonalni fond je omogućio uvođenje djece branilačkih kategorija u prava pri rješavanju svojih stambenih potanja (kupovina, izgradnja, dogradnja, adaptacija i sl.)

Kantonalni fond na čelu sa direktorom Šahinovićem je pokrenuo aktivnosti na uspostavi Centra za podršku poduzetništvu u kojem bi se nalazila savjetodavna služba.

Tokom proteklog perioda Kantonalni fond je uspješno trajno zbrinuo sve Ratne vojne invalida 100% I grupe u vidu iznosa od 70.000,00 KM po korisniku nepovratnih sredstava kako bi isti mogli riješiti svoje stambeno pitanje.

Kada su u pitanju RVI 100% II grupe, Kantonalni fond kontinuirano dodjeljuje istim nepovratne iznose od 10.000,00 KM po korisniku, kako bi i ova kategorija bila zbrinuta.

U tekućoj fiskalnoj godini planirano je obezbjeđivanje montažno-stambenih objekata za najranjivije kategorija ciljanih populacija u saradnji sa lokalnim zajednicama, Vladom USK-a te udruženjima proizašlim iz proteklog rata.

Jedan od akcionih u planova Kantonalnog fonda temelji se i na podršci za osnivanje zadruga kao i razvoju postojećih, gdje je planirana dodjela 150 plastenika.
Prvi strateški cilj Kantonalnog fonda predstavlja stanogradnja, tj. izgradnja stambenih jedinica po sistemu “ključ u ruke”, gdje bi cijena kvadratnog metra stambenog prostora bila ispod trenutne tržišne cijene, čime bi se omogućilo kategorijama o kojima fond brine rješavanje stambenog pitanja po prihvatljivim cijenama.

Iz svega prethodno navedenog može se zaključiti da Kantonalni fond pod rukovodstvom direktora Šahinovića raste progresijom koja dosad nije bila zamisliva u radu ove institucije, a na zadovoljstvo svih onih o kojima se ova ustanova skrbi a to su najranjivije kategorije našeg društva i oni kojima je pomoć najviše potrebna.

Komentari
POVEZANI ČLANCI
- Marketing -
Cybervision

Najpopularnije